Skip to main content

Kvalitets- & Miljöarbete

Vår kvalitetsinriktning

Kvalitetsmålen har av företagsledningen bedömts som väsentliga för företagets utveckling och styrning.

Vid bygglovskrav kan företaget ta på sig uppgiften som kvalitetsansvarig och att följa den kontrollplan som är uppgjord.

Företagets kvalitetspolicy är att:

 • Definiera, fastställa och främja höga mål för medarbetare, produkter och tjänster.
 • Säkra att färdigställda objekt och tjänster motsvarar specifikationer och ställda krav från kunden.
 • Arbeta och verka så att varje uppgift vi utför som individ eller företag blir en referens för ytterligare uppdrag.

Vår miljöinriktning

Målet för vårt miljöarbetet är:

 • att bedriva ett kontinuerligt miljöförbättringsarbete baserat på vår miljöutredning
 • att skapa en arbetsmiljö som är fri från skador och negativ inverkan
 • att skapa en arbetsmiljö som ser positivt på personlig utveckling.
 • att skapa en arbetsmiljö som ger möjlighet till effektivisering och rationalisering av arbete.

Dessa målsättningar skall alla anställda aktivt sträva efter att uppnå.

Vid förbättringsarbete beträffande arbetsmiljö utgår man från riskgraden. Det är i första hand angeläget att arbeta med arbetsplatser där akuta hälso- och olycksfallsrisker finns.

Det gäller att förebygga hälsorisker som på sikt kan ge skador eller sjukdomar och att arbeta med sådant som är viktigt för trivsel och arbetsförmåga.

Konkret skall vi kartlägga, förbättra och/eller eliminera brister i följande punkter:

 1. Olycksfallsrisker
 2. Luftförorening och buller
 3. Belysning
 4. Renare bygge
 5. Arbetsorganisation, struktur, styrning och samarbete
 6. Medarbetarnas möjligheter att påverka sitt eget arbete
 7. Möjlighet för en positiv personlig utveckling för varje medarbetare genom information, dialog och utbildning

Kontroll av arbetsmiljöpolicyns mål skall göras en gång om året. Arbete med arbetsmiljön skall stå i samklang med Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling gällande internkontroll av arbetsmiljö.

Företaget har nära kontakt med VAFAB (fd VMR) vad gäller hantering och sortering av sopor.

FR 2000LJ ByggTeam AB - Munkgatan 31 - 732 45 Arboga - E-post info@ljbyggteam.se

Copyright © 2024 LJ ByggTeam AB - Webb: RINK