Skip to main content

Vår Affärsidé, verksamhet och vår marknad

  • Företagets affärsidé är att bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn – från idé till färdig byggnad.
  • Tjänsterna är allt från byggservice till  ny-, om- och tillbyggnad.
  • Specialitet är att utföra arbeten under pågående verksamhet och kvarboende.
  • Tjänsterna utmärks av Hög Servicegrad – ”Vad som helst” som kunden har behov av att det blir åtgärdat.
  • Geografiskt är företaget huvudsakligen verksamt i Västra Mälardalen (Köping Arboga Kungsör) med  den mesta inom Arboga och Köping.
  • Marknadsandelen inom segmentet byggservicejobb inom Västra Mälardalen är ca 30 %.
  • Våra kunders höga krav på flexibilitet, anpassning, miljövänlighet, servicenivå och målsättningar är viktiga.

Hur vi ser framåt

Vårt företags framgång och utveckling styrs av att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan tillfredsställa våra kunders förväntningar och behov bättre än våra konkurrenter. Att uppnå rätt kvalitet till lägsta kostnad förutsätter att vi ”gör rätt från början”.

Kunderna kommer mer och mer att bedöma vår möjlighet till total kvalitet, dvs. hur vår marknadsföring, försäljning, kompetensutveckling, produktion, service, utrustning, organisation, intern samordning, övriga tjänster etc. fungerar tillsammans.

För att uppfylla företagets policy och mål, har företaget organiserats så att det blir möjligt att styra de tekniska, administrativa och mänskliga faktorer som påverkar kvaliteten på produkterna. All sådan styrning har som syfte att minska, eliminera och förebygga brister i kvaliteten.

Grundidén är att beslut ska tas av rätt person och att alla ska vara informerade och medvetna om individens ansvar och arbetsuppgifter.

Alla medarbetare i hela företaget är delaktiga och ansvariga för att i det egna arbetet uppnå den förväntade kvaliteten. Verklig kvalitet kan endast erhållas om var och en gör sitt yttersta för att säkerställa att kvaliteten på utfört arbete blir tillräckligt hög och i enhet med kvalitetssystemets krav.

Visionen är att minst bibehålla vår marknadsandel. Skapa trygga kunder – slå vakt om kundkontakter.

Framgångsfaktorer: Nöjda och återkommande kunder och hög kvalitet på våra arbeten.

FR 2000LJ ByggTeam AB - Munkgatan 31 - 732 45 Arboga - Tel 0589-197 60 - E-post info@ljbyggteam.se

Copyright © 2024 LJ ByggTeam AB - Webb: RINK